Tvoje ideální škola – co řekl náš průzkum

V KUDYKAMPUSu jsme zjišťovali, jak představy budoucích účastníku našeho programu ladí s našimi představami o tom, jak by vzdělávací systém měl v budoucnosti vypadat.

V KUDYKAMPUSu jsme zjišťovali, jak představy budoucích účastníku našeho programu ladí s našimi představami o tom, jak by vzdělávací systém měl v budoucnosti vypadat.

Překvapila nás vysoká preference účastníků průzkumu o setkávání se s profesionály z různých oborů a hledat u nich inspiraci (60%). Naopak za vyhovující označilo současný stav vzdělávání pouze 16% respondentů.

Neméně zajímavou byly odpovědi na otázku o tom, co by mělo následovat po maturitě. na představu (nejen) maturantů o tom, co bude následovat, až nadobro opustí učebny středních škol. Zde se názory dosti liší v závislosti na tom, zda je účastník průzkumu po maturitě nebo jej maturita teprve čeká. U maturantů převažuje pocit, že se do dalšího studia spíš pouštět nechtějí a raději si přejí objevovat svět a sami sebe. Naopak středoškoláci, kteří teprve maturovat budou, počítají s navazujícím studiem.

Jaká je tedy představa mladých lidí o ideálním modelu „výuky“. Také na základě předchozích odpovědí nás ani tolik nepřekvapilo, že většina ze zúčastněných by se ráda setkávala s profesionály; avšak nikoliv formou přednášek, ale přímo u „nich v dílně“. Model výuky „jako na dobré univerzitě“ není příliš preferován. (35%)

Tak se zdá, že KUDYKAMPUS jde správným směrem a může být pro vás fajn se k němu připojit. Program Jarního semestru je zde

Školník/30.10.2020