Veronika Vendová

Veronika Vendová

Veronika Vendová Aktivní občanka, členka týmu Danuše Nerudové Veronika se dlouhodobě vyjadřuje k politickému dění a aktivně jej ovlivňuje. Je spoluzakladatelkou FB profilu Společně to dáme. Byla aktivní členkou spolku Milion chvilek pro demokracii. Vedla volební...
Michal Broža

Michal Broža

Michal Broža Vedoucí Informačního centra OSN Michal Broža stojí v čele pražské informační kanceláře OSN, jedné z prvních poboček OSN, které po založení světové organizace začaly ve světě vznikat. Je specialistou na globální komunikaci a zabývá se globálními trendy...
Tomáš Řemínek

Tomáš Řemínek

Tomáš Řemínek Ředitel Nadace Lilie a Karla Janečkových Tomáše baví propojování lidí, moderní technologie a společensky-prospěšné inovace. Právě proto je ředitelem Nadace Karla Janečka, organizace, která pomáhá růst sociálním inovátorům, podporuje ty, kteří vidí...
Jakub Rychlý

Jakub Rychlý

Jakub Rychlý Co-founder Contentano s.r.o. Jakub je mladý inovátor se zájmem v oblasti vzdělávání a volného času, primárně se zaměřením na finanční gramotnost a podnikavost. Ve 14 letech začal programovat a získal svou první stáž v Alze, poté se nechal v 16, jako jeden...
Linda Sokačová

Linda Sokačová

Linda Sokačová Manažerka, socioložka, ředitelka Amnesty International Česká republika Linda vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde se věnovala genderovým koncepcím, sociálním hnutím a sociologické teorii a výzkumu. Má za sebou bohaté zkušenosti ze...