Vladimír Beneš

Lékař se specializací na neurochirurgii, přednosta Ústavu klinických neurooborů ÚVN a emeritní přednosta kliniky

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. se narodil 30. července 1953 v Praze. V roce 1978 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Na 2. LF UK v roce 1993 obhájil habilitační řízení (docent) prací na téma Chirurgie mozkových aneurysmat. V říjnu 1997 pak byl jmenován přednostou Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze. Roku 1998 završil obhajobu doktora věd (DrSc.) dizertační prací Arteriovenozní malformace mozku. V roce 2002 se stal profesorem na Univerzitě Karlově v Praze. Má zálibu v entomologii, čeleď střevlíkovitých.

Svět budoucnosti