Linda Sokačová

Manažerka, socioložka, ředitelka Amnesty International Česká republika

Linda vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde se věnovala genderovým koncepcím, sociálním hnutím a sociologické teorii a výzkumu. Má za sebou bohaté zkušenosti ze státní správy, kdy na MPSV připravovala strategie státu v oblasti rodinné politiky, nebo v oblasti sociálního bydlení. Působila v neziskovém sektoru v pozici ředitelky Gender Studies nebo Amnesty International ČR. Velkým obohacením byla i práce v akademické sféře – Sociologický ústav AVČR, kde působila jako expertka pro European Union Agency for Fundamental Rights.  Je zakladatelkou neziskové organizace Alternativa 50+.

Společenské změny