Eva Kvapilová

Vedoucí Otevřené zahrady

Eva vystudovala obor biologie + geologie + geografie na Přírodovědecké fakultě MU Brno. Celý profesní život  pracuje v neziskovém sektoru a zabývám se projekty zaměřenými na udržitelnost, ochranu přírodního a kulturního dědictví, práci s komunitami a environmentální vzdělávání. Působila v rolích grantová manažerka, koordinátorka mezinárodních projektů Greenways nebo manažerka projektů regionálního rozvoje.

Společenské změny