Diana Lokajíčková

Právnička a mediátorka, lektorka komunikačních dovedností

Diana je advokátka, zapsaná mediátorka, IP scan odborník a IP mediátor. Mediaci se věnuje od roku 2015. V roce 2022 dokončila rigorózní studium na své alma mater v oboru procesního práva se zaměřením na mediaci a její zhodnocení v praxi. V mediaci se věnuje zejména rodinný, pracovním a obchodním sporům. V oblasti práva se věnuje řešení zejména pracovních, obchodních sporů a sporům s autorským prvkem a nekalosoutěžních sporů.

LI – https://www.linkedin.com/in/lokajickova/

Komunikace a umění