Dagmar Stoszková

Psychiatrička na příjmovém oddělení PL Bohnice

Dagmar studovala VŠ technologického učení ve Velké Británii. Po návratu do České Republiky se rozhodla vystudovat 1. Lékařskou fakultu a stala se lékařem. Po dobu studia pracovala jako hlavní koordinátor lékařských studíí v oboru neurologie. Po dobu COVID pracovala jako lékař covidového oddělení a věnovala jsem se zavádění léčebných postupů u infekčních pacientů. Aktuálně pracuje na akutním oddělení Psychiatrické nemocnici Bohnice. Dagmar pracuje na osvětě o prevenci psychických problémů a to již u dětí, navštěvuje SŠ, kde se studenty řeší možnosti řešení psychických obtíží.

Společenské změny