Adam Táborský

Founder Terapie mezi stromy, psycholog, terapeut

Adam studoval psychologii v Brně, Londýně, Melbourne a Varšavě. Adamovým dlouhodobým zájmem jsou inovace a jejich skloubení se zdravotnictvím a přístupem k psychologii. Dlouhodobě se zabývá vlivem přírody na duševní zdraví člověka. Svou praxi vykonává v přírodě. Působí jako terapeut a psycholog. Píše články o duševním zdraví.

Komunikace a umění