KudyKampus

Pro školy

KudyKampus je prostor pro inspiraci a propojování mladých lidí, kteří chtějí rozšiřovat své obzory a hledají nové možnosti vzdělávání podle svého zájmu. Na praktických workshopech ve firmách a organizacích se mohou potkávat s předními odborníky – Inspirátory a objevovat praxi různých oborů.

Jak KudyKampus vzdělává

KudyKampus je studentský vzdělávací projekt, který nabízí mladým lidem od 14 do 26 let možnost nahlédnout do praxe mnoha oblastí lidské činnosti.

Na inspirativních workshopech ve firmách a organizacích propojujeme studenty s Inspirátory – odborníky různých oborů. Během intenzivního čtyřhodinového setkání nahlédnou do běžného pracovního dne různých profesí, mohou vidět, co jejich praxe obnáší, něco se naučit, mnohdy i sami zkusit. Získají tím nové zkušenosti, ale i dovednosti, třeba v komunikaci.

Co přináší mladým lidem

Zároveň KudyKampus nabízí podporu při hledání vlastní životní a profesní cesty díky koučům, kteří studentům pomáhají se zorientovat v sobě samých, poznat své talenty a naučit se je rozvíjet.

V KudyKampusu věříme, že praktické vzdělávání má přirozeně doplňovat vzdělávání akademické. Mimoškolní aktivity rozvíjejí dovednosti a schopnosti studenta. Zároveň mu otevírají nové obzory, propojují s lidmi stejného zaměření a poskytují přátelský prostor pro objevování toho, co ho zajímá.

Proč stojíme o partnerství

Vidíme, že kombinace obou forem vzdělávání vede k dobré připravenosti mladého člověka na svět okolo něj a na jeho budoucnost. Chceme studentům umožnit kombinovat hladce svou školu s praktickým vzděláváním v KudyKampusu, a proto je pro nás důležitá spolupráce se školami a jejich pedagogy. 

Navíc, mezi naše hodnoty patří transparentnost a otevřenost. Proto bychom byli rádi, abyste ve škole věděli, kam své studenty posíláte a co jim to přináší.

Co o nás říkají partnerské školy

Gymnázium Postupimská

Gymnázium Jana Palacha

Gymnázium Arabská

Jak spolupráce probíhá

sese Zaujala vás naše činnost a chcete se stát partnery? To jsme moc rádi!

Můžete si vybrat z několika úrovní zapojení:

  • Bronz: Povězte studentům o programu. Pozvěte nás do školy a dejte nám prostor, abychom se studentům představili formou prezentace či předáním našich materiálů. Propojte nás se svou studentskou samosprávou. Umožněte KudyKampusu prezentovat se na vašich školních stránkách či v chodbách. Stejně tak oceníme informování rodičů, protože i s nimi chceme otevřeně komunikovat. 
  • Stříbro: Usnadněte studentům cestu za praktickým vzděláním. Když se bude student účastnit workshopu, omluvte mu absenci jako nezapočítanou. On vám jako důkaz své účasti ukáže certifikát, který vystavujeme jen aktivním účastníkům.
  • Zlato: Buďte inovativní školou a zahrňte KudyKampus systematicky do své výuky. Například Gymnázium Jana Palacha mu vyhradilo 20 hodin za pololetí v rámci programu Aktivní student.

 

Zkrátka spolupracujte s námi v míře, která vám dává smysl. Rozsah spolupráce můžete kdykoli rozšiřovat i naopak. Budeme vděčni za Vaši důvěru.

KudyKampus v číslech

Co vás nejčastěji zajímá

Účastníků

Inspirátorů

Workshopů

Pořádané semestry

Chcete se s námi spojit?

Kontaktujte našeho Relationship Managera!

Šárka Faicová

+420 737 397 742

sarka.faicova@kudykampus.cz

Spolupracující organizace a školy