V komunitě aktivních studentů častěji a častěji rezonuje slovní spojení individuální vzdělávací plán. Co to znamená mít IVP? Pro které studenty je určené? A jaké jsou výhody i nevýhody jeho obdržení? 

Co je to IVP?

IVP neboli Individuální vzdělávací plán je úprava studijního plánu pro žáky základních a středních škol, kteří mají určité speciální potřeby. Díky IVP pak mají upravenou docházku a známkování. Historicky se IVP udělovalo žákům, kteří byli delší dobu nemocní a potřebovali si například přezkoušení sloučit do méně písemek testující větší úseky látky nebo žákům, kteří vrcholově provozovali sport a v době školy měli tréninky. Nově se však zrodil i nový scénář pro udělování IVP. A to pro aktivní studenty, kteří mají časově náročné mimoškolní aktivity jako například olympiády, vědecké výzkumy nebo pracovní stáže.

Jak jsem získala IVP?

Během prvního a druhého ročníku střední školy jsem si nabrala hodně mimoškolních aktivit, ale v té době byla distanční výuka a dalo se vše stíhat. Pak však přišel třetí ročník, kdy už bylo jasné, že všichni budeme studovat prezenčně, moje absence se začala rapidně zvyšovat a Bakaláře červenat. A v té době jsem se rozhodla, že zkusím zažádat vedení školy o IVP.

V té době byste na škole IVPčkáře spočítali na jedné ruce a všichni byli sportovci. Kdybych IVP dostala, tak bych byla druhá na škole, která ho dostane na mimoškolní aktivity. Přede mnou byla jen spolužačka, která ho dostala v říjnu třeťáku. Ta se ovšem věnovala přírodovědným oborům, což u nás na škole byla vždycky veliká výhoda. 

Ale rozhodla jsem se, že to zkusím. Našla jsem si na stránkách gymnázia oficiální žádost, kterou jsem doplnila o dopis řediteli, kde jsem popisovala své mimoškolní aktivity se všemi dosaženými úspěchy a doporučující dopis od Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde jsem v té době vykonávala stáž.

Když jsem v listopadu svého třetího ročníku šla do ředitelny s všemi papíry v ruce, měla jsem upřímný strach, že se žádost nepovede a budu nucená se některých aktivit vzdát. Ale vyšlo to. O den později jsem se znovu zastavila v ředitelně a dozvěděla jsem se, že mi bude IVP uděleno.

Proč žádat o IVP?

IVP přináší opravdu mnoho výhod. Zaprvé se na většině škol už nemusíte nikdy strachovat o absenci. Jakmile máte všechny známky, které po vás učitelé vyžadují, nemusíte se ve škole prakticky vůbec ukázat. Většina škol dává IVPčkářům opravdu neomezenou absenci. V mém případě to znamená, že v každém předmětu mám cca 60-90% absenci. 

Zadruhé, známkování je upraveno na míru tobě. Pokud máš týden, kdy budeš hodně pracovat na mimoškolních aktivitách, tak nemusíš psát jediný test. Vše je na individuální domluvě s učitelem. Benefituje z jednoduchého pravidla, že si tě učitel nemůže vyzkoušet, když chce on, ale vždycky se musíte dopředu domluvit na termínu a rozsahu. Zároveň je ti vyučující povinen dát studijní materiály, aby ses moh/a učit z domova.

Co už se o IVP moc neví

Je fér říci, že ačkoliv se IVP může zdát jako skvělý způsob, jak se rozvíjet mimoškolně a částečně i obejít rigidní vzdělávací systém, není to vždycky úplně růžové.

Jedno z hlavních negativ IVP bez pochyby je, že se jedná o novinku se kterou neumí učitelé ani výchovní poradci pořádně pracovat a celé IVP stojí na lidské domluvě. Což je především u konzervativnějších učitelů veliký problém. Osobně mohu potvrdit, že některé absurdní dohady s učiteli mě doháněly k šílenství a měla jsem chuť se na všechno vykašlat. 

Druhou nevýhodou pro spoustu lidí může být skutečnost, že IVP vyžaduje hodně sebedisciplíny a schopnosti organizovat si čas. Vzhledem k tomu, že v předmětech nejedete stejně jako zbytek třídy, tak musíte sami usoudit, jak si rozložíte učivo a zkoušky. Mně se už hodněkrát stalo, že jsem dva týdny téměř nebyla ve škole, ale pak jsem se vrátila a psala jsem čtyři až šest testů každý den pět dní po sobě. Takové mini zkouškové.

Další nevýhodou je, že nevyhnutelně ztratíte kontakt se třídou a už nikdy to nebude jako dříve. Už nebudete přesně vědět, jestli Anička z béčka stále chodí s Frantou, kdo zrovna udělal coming out nebo nebudete rozumět inside-jokes. Na druhou stranu, pokud tě tvoje stáž nebo jiná mimoškolní aktivita baví a najdeš si novou komunitu mladých aktivních studentů, tak to může být daň, kterou rád zaplatíš.

Pokud tě zajímá IVP více, poslechni si podcast KudyKampusu, kde najdeš epizodu věnovanou čistě tomuto tématu.