Když jsem nastoupila do druhého ročníku gymnázia, pohrávala jsem si s myšlenkou, že bych po střední šla studovat literaturu. Ale stejně jako každého, kdo přemýšlí a polemizuje o tom, co chce dělat po střední, mě velmi zajímalo, jak by taková práce doopravdy vypadala poté, kdy bych v ruce držela diplom. Naštěstí jsem už v šestnácti letech narazila na program Otevřená věda od Akademie věd ČR a mohla jsem si na dva roky opravdovou práci vědců vyzkoušet na Ústavu pro českou literaturu.

Jak jsem se stala stážistkou Akademie věd?

Jistě si pokládáš otázku, jak je možné, že šestnáctiletá cácorka z gymplu bez jakékoliv kvalifikace mohla strávit dva roky na pracovišti, kde mají ostatní vědci v průměru dva doktoráty. Odpovědí je program Otevřená věda, který už dlouhá léta pořádá právě Akademie věd. Každý rok v listopadu se na stránkách Otevřené vědy objeví seznam stáží z nejrůznějších oborů od biologie, chemie a fyzika přes geologii, techniku a archeologii až po filozofii, historii, fonetiku nebo právě literaturu. Student střední školy se může na stáž přihlásit přiložením CV, motivačního dopisu, diplomů a doporučujících dopisů. Lektor každé stáže si posléze vybere jednoho až tři stážisty se kterými následující kalendářní rok pracuje.

Stáž Šárky Faicové na ÚČL AV ČR 2021

Jak jsem se o Otevřené vědě dozvěděla já?

Pamatuji si, že jsem o programu poprvé slyšela už v roce 2019, když jsem nastupovala do prváku. Jenže v té době jsem žila v domění, že se v programu nabízejí jen stáže spojené s přírodovědnými obory, což mě nikdy moc nelákalo.

O pár měsíců později jsem na program narazila znovu, když jsem během covidové pandemie hledala zajímavé projekty, kterých bych se mohla účastnit. Tehdy jsem se dala do řeči s jiným aktivním studentem, který se účastnil Otevřené vědy v roce 2019 na Ústavu státu a práva a vyhrál se svým projektem závěrečnou konferenci, čímž mi otevřel oči, že Akademie věd nezapomíná ani na studenty humanitních věd.

Počkala jsem si tedy na listopad 2020, kdy jsem si mohla podat přihlášku na nadcházející rok. Když jsem mezi stážemi našla tu svou vysněnou literární na pražském Ústavu pro českou literaturu, tak jsem s nadšením už 1. listopadu napsala motivační dopis a přihlásila jsem se.

Stáž Šárky Faicové na ÚČL AV ČR 2021

Jak celá stáž probíhala?

Když mi na konci prosince přišel přijímací dopis, skákala jsem metry do výšky radostí. Nemohla jsem se dočkat až budu jezdit do Prahy na akademickou půdu, pracovat s dalšími nadšenými mladými lidmi a ponořím se do zkoumání autorů a autorek.

Ačkoliv naši zemi ještě v roce 2021 sužoval covid, tak se mi toto přání opravdu splnilo. Sice má stáž probíhala spíše hybridně kvůli epidemiologickým opatřením, ale když se oteplilo, tak jsem se společně s kolegyněmi na Ústav mnohokrát podívala.

Během prvního půl roku jsem hromadila data o autorech a autorkách zaznamenaných v Kulturním adresáři ČSR od Jana Dolenského z čehož se vytvářela excelová tabulka obsahující vzorek přes 2000 autorů u kterých jsme zkoumaly nejrůznější proměnné jako bydliště, profese, rok narození nebo gender.

V listopadu pak proběhla Studentská vědecká konference, která se dělila na tři části podle oborů (oblast živé přírody, oblast neživé přírody a humanitní oblast), kde všechny týmy stážistů v sedmi minutách přednesly svou roční práci odborné porotě, která vybrala tři výherce.

Šárka Faicová na Studentské vědecké konferenci 2022

Jak mě tato stáž ovlivnila?

Osobně musím říct, že dvě sezóny Otevřené vědy mi doslova změnily život. Díky této stáži jsem se naučila pracovat se zdroji, zlepšila jsem si své analytické dovednosti, seznámila jsem se s prostředím akademického pracoviště, začala jsem plnit mnoho dalších mimoškolních aktivit, poznala jsem spoustu mladých aktivních vrstevníků a získala jsem individuální vzdělávací plán.

Takže všem Otevřenou vědu vřele doporučuji, rozhodně Ti to otevře obzory!