Chceš si vyzkoušet psát vědeckou práci a nechceš čekat na bakalářku? Rád bys spolupracoval s univerzitou nebo jinými výzkumnými institucemi? Přidává tvoje vysněná vysoká škola body za umístění v soutěžích? Pak se rozhodně zapoj do soutěže Středoškolská odborná činnost!

Co je to SOČ?

SOČ spočívá v soutěžení mezi středoškoláky v osmnácti kategorií oborů se svými výzkumnými pracemi. SOČ je jedna z nejprestižnějších mimoškolních aktivit, která vás naučí psát výzkumnou práci, sestavit teoretickou část podpořenou kvalitními zdroji, doprovodit své teze z teorie praktickou částí, spolupracovat s významnými institucemi jako je Akademie věd nebo jedna z mnoha vysokých škol, která nabízí, že svůj výzkum můžete provádět u nich a nakonec si zlepšíte i své prezentační schopnosti, když před odbornou porotou o své práci mluvíte.

Pohled na SOČ očima Alžběty Křivohlavé 

Abys ses mohl podívat pod pokličku soutěže, tak ti KudyKampus přináší rozhovor s vítězkou celostátního kola soutěže SOČ ve školním roce 2021/22 Alžbětou Křivohlavou, která dokonce se svou prací postoupila do Tchaj-wan international science fair!

Jak ses o SOČ dozvěděla a co bylo hlavní motivací, aby ses do projektu přihlásila?

O SOČ jsem se dozvěděla ve škole od učitelů a spolužáků, kteří se soutěže již zúčastnili nebo to mají v plánu. Do soutěže jsem se přihlásila, protože jsem si chtěla zkusit napsat odbornou práci a věděla jsem, že musím tak jako tak napsat seminární práci k maturitě z dějepisu. 

Hledala jsi téma nebo si téma našlo tebe? Čemu ses věnovala? Jak se práce jmenovala?

Věděla jsem, že chci spojit regionální historii s hudbou, a tak jsem oslovila Mgr. Víta Aschenbrennera Ph.D., který mi navrhl a následně konzultoval téma spartace (tedy přepisu rukopisu) duchovních skladeb z 18. století, nalezených na kůru arciděkanského kostela v Klatovech, do počítačového programu Musescore a doplnění historicko-kulturního kontextu. Toto téma se mi zalíbilo hlavně proto, že vidím jasný smysl práce, přepsáním jsem skladby v podstatě zpřístupnila dnešním hudebníkům, kteří by mohli mít se čtením dobového rukopisu problémy. Moje práce se jmenuje “Dva klatovské opisy Domine ad Ad juvandum me festina Šimona Brixiho a jeho doba”.

Jaký z osmnácti soutěžních oborů sis zvolila?

Zvolila jsem si obor č. 15, tedy Teorie kultury, umění a umělecké tvorby.

S jakými odborníky jsi na SOČ spolupracovala?

Spolupracovala jsem především s panem doktorem Aschenbrennerem, který je muzikologem, pedagogem, dirigentem, cembalistou a varhaníkem zabývajícím se právě především barokní a klasicistní, rovněž regionální hudbou. Poté jsem spolupracovala s vlastivědným muzeem Dr. Hostaše, Státním okresním archivem V Domažlicích a s Ústavem dějin a umění AV ČR.

Dokážeš odhadnout, kolik času jsi strávila výzkumem a samotným hozením výzkumné práce na papír?

Nad samotným přepisem not jsem strávila přibližně dva měsíce, poté jsem se snažila ať už v archivech, matrikách, knihách nebo na internetu najít nové a shromáždit už známé informace o barokní době, Šimonu Brixim i přepisovatelích skladeb (skladby mnou přepisované byly dobovým opisem Brixiho skladeb). To mi zabralo s přestávkami kolem půl roku. Pak již přišlo na řadu samotné psaní, kde mi paradoxně pomohly četné karantény v minulém pololetí. Celkem jsem na své SOČ pracovala něco přes rok.

Co bylo na zpracovávání SOČ nejsložitější?

To je trochu těžká otázka, každá část práce má svá úskalí. Bylo těžké zvolit si pro mě to správné téma, které mě skutečně zaujme, bylo těžké vyznat se v rukopisu not z 18. století a bylo těžké naučit se psát v odborném stylu. Shrnula bych to tak, že těžké je vlastně všechno, ale když člověk dělá to, co ho baví, tak mu to nevadí.

Jakou radu bys dala někomu, kdo se SOČ začíná?

Určitě bych doporučila přečíst si pořádně propozice soutěže, prostudovat jaký obor je nejvhodnější a vybrat si téma, které je pro něj/ni opravdu zajímavé a baví ho to. 

Plánuješ na svou současnou práci navazovat nějakou další a třeba ji rozšířit?

Zatím nemám v plánu nic konkrétního, ale určitě se k ní chci v budoucnu vrátit, možná až budu psát bakalářskou práci. Spartace not mě baví a chtěla bych přepsat více not, které leží v muzeu a jejich potenciál je naprosto nevyužitý.

Chceš o programu říct ještě něco, co nebylo řečeno?

Určitě bych SOČ doporučila všem, kteří uvažují o vědecké dráze a vlastně i těm kteří ne, protože většina z nás gymnazistů bude jednou psát bakalářské a diplomové práce a SOČ je dobrou zkouškou a přípravou na to.