V dnešním článku bych ti ráda představila Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. Program, který funguje pod záštitou britské královské rodiny a od roku 1956 motivuje mladé lidi od 14 do 24 let k všestrannému osobnímu rozvoji. Zajímá tě tato mimoškolní aktivita? Chceš posunout hranice své komfortní zóny, něco nového se naučit a získat mezinárodně uznávaný certifikát? Pak si v následujících odstavcích přečti příběh Ladislava Dostála, který nedávno zakončil svou čtyřletou DofE cestu.

Začátek cesty

Ladislav Dostál se o programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu dozvěděl na počátku roku 2019 z internetu, když chodil do třetího ročníku gymnázia. Už v té době mu studium na gymnáziu nestačila a chtěl se vzdělávat i mimoškolně. Tak kromě stáže na Ústavu státu a práva AV ČR, aktivní práce pro studentský senát na gymnáziu a město Příbram začal plnit bronzovou úroveň DofE, protože se chtěl naučit zase něco nového a vzdělávat se všestranně, jak říká filozofie programu.

Bronzová úroveň

V každé úrovni se program plní ve čtyřech oblastech – dovednosti, sportu, dobrovolnictví a expedice. V bronzu to znamenalo dvěma oblastem tři měsíce, třetí půl roku a následně úroveň zakončit expedicí. Ladislav si jako dovednost vybral archeologické výzkumy, protože ho archeologie už delší dobu zajímala a chtěl si vyzkoušet, jaké je to být archeologem v praxi. Výzkumy prováděl v Mikulandské ulici na Praze 1, kde pochopil, že být archeologem opravdu neznamená jenom očišťovat artefakty štětečkem, nýbrž se jedná o tvrdou a fyzickou náročnou práci. Kromě toho přičichl i k kvalifikovanější práci techniků, kteří tvoří technické nákresy. Jako sport si vybral turistiku hlavně proto, aby ji mohl vykonávat celoročně. Vzhledem k jeho zájmu o kulturu a historii Příbrami své turistické výlety směřoval právě do katastrálního území Příbrami, kde mapoval pamětihodnosti a významné budovy. Ve třetí oblasti dobrovolnictví se zúčastnil projektu Starší kamarád ve kterém se věnoval dětem ze sociálně vyloučených skupin. Kromě doučování je bral na nejrůznější kulturní akce a snažil se jim být mentorem. Celou zlatou úroveň zakončil cvičnou a ostrou expedicí. Tu cvičnou si splnil na Kokořínsku v dubnu 2019 a ostrou pro změnu v Českém Švýcarsko o dva měsíce později. Kromě výzev přírody se měl společně s partou sedmi dalších účastníků vyšší cíl držet se cestovatelského minimalismu a vytvořit k němu manuál pro další expediční účastníky. Poté už jen vyčkával na ceremonii, která se uskutečnila v prosinci 2019 v Brožíkově sále Staroměstské radnice.

Stříbrná úroveň

Ještě však než Ladislav Dostál v ruce držel bronzový certifikát a odznak, už se pustil do plnění stříbra. V této úrovni dvě z oblastí měl plnit půl roku, třetí celý jeden rok. V dovednosti se soustředil na angličtinu, kterou si chtěl upevnit především kvůli nadcházející maturitě. V rámci sportu buď chodil do posilovny anebo běhal, záleželo na tom, co mu zrovna epidemiologická situace umožnila. Nejvíce si užil dobrovolnictví, kdy se věnoval seniorům, poslouchal jejich zkušenosti a moudra, ale také jim v dobách pandemie chodil nakoupit nebo na procházky s jejich mazlíčky. Tato činnost byla dokonce oceněna Českým červeným křížem za pomoc v první vlně pandemie covid-19. Na expedici se Ladislav vydal na Křivoklátsko a jako vyšší cíl si společně s týmem zvolil sbírání odpadků po cestě a nahlašování nelegálních černých skládek. I tuto úroveň zakončil ceremonií, ale kvůli pandemii proběhla jeho stříbrná ceremonie v prosinci 2020 online formou.

Zlatá úroveň

Poslední a nejvyšší úroveň byla časově nejnáročnější, neboť dovednost, sport i dobrovolnictví plnil jeden rok u každé z aktivit a navíc ho čekala čtyřdenní zlatá expedice s rezidenčním projektem. V dovednosti se tentokrát po celý rok věnoval finanční gramotnosti a studoval například fungování burzy i mezinárodní obchodu. Ve sportu navázal na aktivity ze stříbra a zaměřil se především na kondiční cvičení. V dobrovolnictví se po uvolnění epidemiologických opatření vrátil k práci se seniory, kterou se během předchozí úrovně velmi oblíbil. Kromě archeologie je jeho velkou vášní i historie, takže si i po ukončení zlaté úrovně cení každého rozhovoru, který mohl vést, protože se mohl na dějiny minulého století podívat v kontextu. Cvičnou expedici si splnil v oblasti hradu Šternberk v srpnu 2021 a ostrou o měsíc později v Moravském krasu. I když už se po bronzových a stříbrných ceremoniích cítil jako otřelý expediční účastník, na ostré expedici společně s týmem sešel z cesty a vzhledem k tomu, že na expedicích není žádná elektronika povolená, sáhnul i po tradičním kompasu, který jemu i celé skupině nakonec ukázal cestu do cíle. O rok později v červenci 2022 splnil pátou a poslední oblast zlaté úrovně – rezidenční projekt. Tato speciální část zlaté úrovně má završit plnění programu, účastník zde má zúročit všechny získané schopnosti a ideálně strávit pět dní na neznámém místě s neznámými lidmi. Pro Ladislava toto znamenalo zúčastnit se terénního výzkumu v srbském Banátu, kde žije největší česká menšina v zahraničí. Vyrazil tam v rámci svého studia bakalářského programu Etnologie a kulturní antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a zabýval se historií, vývojem a současnou situací tamějších komunikačních prostředků zdejší české menšiny, tedy rádiem a televizí.

Tato čtyřletá cesta byla pro Ladislava Dostála opravdu přínosná, neboť mu nabídla všestranný rozvoj, který program na začátku sliboval. Během DofE se naučil být lepší verzí sebe samotného, dlouhodobě posouval své cíle dál a vytrval až do konce.

Když se v září 2022 účastnil v Senátu Parlamentu ČR své zlaté ceremonie, tak své pocity z DofE shrnul takto: „DofE není jen ocenění, DofE je budoucnost osobního celoživotního vzdělávání.“