Máš volno ve svém kalendáři, chceš si vyzkoušet, jak vypadají opravdové vysokoškolské přednášky, podívat se na půdu nejrůznějších fakult Univerzity Karlovy a naučit se mnoho nového? Pak se musíš přihlásit na letošní ročník Juniorské univerzity Karlovy!

Co je to JUK?

Juniorská univerzita Karlova je program pro středoškoláky, kteří si po zvolení zaměření (lékařské, společenskovědní, přírodovědné a humanitní) přihlásí na simulaci univerzitního studia a budou každý týden po dobu čtyř týdnů dojíždět na Univerzitu Karlovu, účastnit se poutavých přednášek od špičkových vyučujících a na konec zažijí i promoci!

Lékařské zaměření

Uvažuješ o tom, že po střední budeš studovat medicínské obory? Pak je tu pro tebe lékařské zaměření v pěti přednáškách vždy v pondělí od 17:00 do 18:30!

 • 3. lékařská fakulta: Postavení pacientů v českém zdravotnictví (3. října) od MUDr. Davida Marxe, Ph.D. 
 • Lékařská fakulta v Plzni: Krev a krvetvorba (10. října) od Prof. MUDr. Mgr. Zbyňka Tonara, Ph.D.
 • 1. lékařská fakulta: Anatomie v moderní medicíně (17. října) od MUDr. Květoslava Červeného
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové: Jak léčí současná Oftalmologie? (31. října) od Prof. MUDr. Hany Langrové, Ph.D., FEBO
 • 2. lékařská fakulta: Biologie nádorů mozku – implikace pro budoucí léčbu (7. listopadu) od Prof. MUDr. Josefa Zámečníka, Ph.D.

Pro přihlášení zavítej na stránku: http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10707

Společenskovědní zaměření

Pokud máš raději obory z řad věd společenských, pak se určitě podívej na program druhého odvětví programu, které běží souběžně s lékařským! Jedná se o čtyři přednášky vždy od 17:00 do 18:30.

 • Fakulta sociálních věd: Politické strany v Česku aneb co jsou zač a k čemu (5. října) od Mgr. Lukáše Hájka, M.A., Ph.D.
 • Fakulta humanitních studií: Pevný základ humanitních tradic a mnohost přístupů k současnosti (13. října) od PhDr. Ivana Ryndy
 • Filozofická fakulta: Od středověké Rusi k ruskému impériu Petra I. Velikého (2. listopadu) od Doc. PhDr. Dany Pickové, CSc.
 • Husitská teologická fakulta: S čím odcházel do podsvětí starověký hrdina Středomoří? (9. listopadu) od ThDr. Evy Vymětalové Hrabákové, Th.D.

Zaujaly tě přednášky? Zaregistruj se zde: http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10708

Přírodovědné zaměření

Zajímá tě spíše věda než lékařství anebo už máš lékařské zaměření zapsané, ale chceš se vzdělávat více? V tom případě se určitě podívej i na program přírodovědného zaměření, které probíhá ve stejných časech jako ta předchozí!

 • Přírodovědecká fakulta: Temná a světlá strana organické chemie fosforu (14. listopadu) od Ing. Ondřeje Baszczyňski, Ph.D.
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu: Životem v pohybu / pohyb pro život (21. listopadu) od PhDr. Terezy Novákové, Ph.D.
 • Matematicko-fyzikální fakulta: Hrátky s pravděpodobností – teorie, simulace, aplikace (28. listopadu) od RNDr. Martina Holuba, Ph.D.
 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: „Které deficity ve výživě snižují výkonnost lidského mozku a jak tomu zabránit?“ (5. prosince) od Doc. PharmDr. Miloslava Hronka, Ph.D.

Přihlašování na tuto větev není ještě otevřené, takže sleduj sociální sítě JUK a zapiš si do kalendáře úterý 27.9. 2022!

Humanitní zaměření

Nakonec bych ti ráda představila čtvrté a poslední zaměření, kterým je to humanitní!

 • Pedagogická fakulta: Úskalí přechodu mezi střední školou a univerzitou: psychologické pojetí (16. listopadu) od Mgr. Kateřiny Machovcové, Ph.D.
 • Katolická teologická fakulta: Možnost nahlédnutí do samotné fakulty (23. listopadu)
 • Právnická fakulta: Trestáme správně? (30. listopadu) od JUDr. Jakuba Drápala, M.Phil., Ph.D.
 • Evangelická teologická fakulta: Archeologie – starověké texty – Bible (7. prosince) od Prof. Filipa Čapka, Ph.D.

Registrace do humanitního zaměření se spouští ve stejný čas jako na přírodovědné, tudíž v v úterý 27.9.!