Proč je potřeba mít celosvětové hnutí na obranu lidských práv? Proč být společensky aktivní a projevit svůj názor? Jsou kampaně a petice cestou pro lepší život nás všech? Týká se nedodržování lidských práv i České republiky? Co se děje za humny a je dobré o tom vědět? A proč působit v neziskovém sektoru neznamená být amatérem? To bude obsah workshopu v Amnesty International

Linda má za sebou bohaté zkušenosti ze státní správy, kdy na MPSV připravovala strategie státu v oblasti rodinné politiky, nebo v oblasti sociálního bydlení. Působila v neziskovém sektoru v pozici ředitelky Gender Studies. Velkým obohacením byla i práce v akademické sféře – Sociologický ústav AVČR, kde působila jako expertka pro European Union Agency for Fundamental Rights.