Ján vystudoval ekonomii a překladatelství na FF UK Praha. Od studií pracoval v internetovém vydavatelství Internet Info, 12 let stál v jeho čele. Byl dlouholetým předsedou Sdružení pro internetový rozvoj. V roce 2018 dostal na starosti rozjezd nezávislého Deníku N. Na internetu je znám pod přezdívkou Simindr. Ján vám v interaktivní přednášce představí, jaké to je v současné době dělat nezávislou žurnalistiku, v čem je Deník N inovativní a jak se s ním podařilo dosáhnout český crowdfundingový rekord, vyhrát Projekt roku i Novinářské ceny. Při workshopu se z vás stanou marketingoví odborníci na podporu placeného obsahu. Zkusíte si definovat cílovou skupinu a postavit marketingovou kampaň.